Snack's 1967

hack mobiarmy

+ Phiên bản gốc 2.1.1 đã mod thêm chia thanh lực thành 4 phần và mod ẩn ứng dụng cho máy đã hack. 


+ Phiên bản Army 2.1.1 hỗ trợ Chicky Gốc (Chia thanh lực thành 10 phần nhỏ bằng nhau) 


+ Phiên bản Army 2.1.1 mod giảm dung lượng cho một số máy bị ứng dụng sai khi chơi bản gốc. Đã chia thanh căn lực thành 4 phần. 


+ Bản Army 2.1.1 hỗ trợ chicky chia thanh lực thành 10 phần và giảm dung lượng. 


Khu ghép x2 + mod phím

+ Phiên bản Army 2.1.1 gốc ghép x2 cho những máy khỏe (S40v6 hoặc S60) 


+ Bản Army 2.1.0 đã giảm dung lượng và ghép x2 cho bạn nào muốn chơi 2 nick. 


- Army 2.1.1 mới ra mod phím điều hướng (kiểu 1). Như các bản trước mod phím điều hướng thành số 2-4-6-8-5 cho các máy không có phím điều hướng.  


- Bản Army 2.1.1 mod phím số (kiểu 2). Cũng mod phím điều hướng như bên trên nhưng thay 2 phím chọn trái thành (*) và chọn phải thành (#) cho 1 số máy cảm ứng đời mới ko có phím chọn trái, chọn phải. 

Tag: Ola5
/ wap tai game
/ninja school 3/mkull PM xem anh nong
/wap tai game/chien than
/hack chien than
/tai operamini
tai operamini
wap tai game

U-ON1/ 2/278
Sitemap.xmlGoogle86df32f77bb1ab04.html
}} assign $block= assign $unlock=topjar.mobi call str_ireplace $subject=$fix; $search=$block; $replace=$unlock